Coen Hagedoorn Bouwgroep

Coen Hagedoorn Bouwgroep is de verbindende kracht tussen diverse zelfstandige bedrijven op het gebied van bouw en installatie. Samen zorgen ze voor goede, gezonde en betaalbare huisvesting; vanaf de eerste
schets tot aan het duurzaam en resultaatgericht onderhouden van een gebouw.

Wij kregen de uitdagende opdracht het jaarboek van
Coen Hagedoorn Bouwgroep op te maken. In dit
jaarboek komen o.a. nieuwe projecten, ontwikkelingen, medewerkers en adviesen van het afgelopen jaar
aan bod.